16 stycznia 2016

12 stycznia 2016

2015 - rok zmian w Prawie własności przemysłowej

Rok 2015 obfitował w zmiany w zakresie Prawa własności przemysłowej. Zapraszam do lektury wpisu, rozpoczynającego cykl "Zmiany w prawie własności przemysłowej” w serwisie lookreatywni.pl. Artykuł sygnalizuje ostatnią chronologicznie ze zmian, niemniej najbardziej chyba doniosłą - wprowadzenie do polskiego porządku prawnego systemu rejestrowego w zakresie znaków towarowych:

Nadchodzą zmiany w prawie własności przemysłowej

08 czerwca 2015

Ochrona znaku towarowego za granicą. Jak chronić swój brand poza Polską?

Z wstępu do kolejnego artykułu w serwisie Lookreatywni.pl:

Zgłaszając i rejestrując znak towarowy, często jednak nie zastanawiamy się nad tym, że uzyskanie ochrony jest ograniczone terytorialnie. W istocie zgłaszając znak towarowy w polskim Urzędzie Patentowym, uzyskujemy ochronę jedynie w Polsce. Z tytułu udzielenia prawa ochronnego przez polski Urząd Patentowy, nie przysługują nam żadne prawa z tego tytułu do korzystania z oznaczeń za granicą.

Zapraszam do zapoznania się z całością: Ochrona znaku towarowego za granicą. Jak chronić swój brand poza Polską?

12 marca 2015

Rejestracja… i co dalej? Czy trzeba używać znaku towarowego?

Zapraszam do zapoznania się z moim artykułem w serwisie lookreatywni.pl. Dotyczy on kwestii tzw. obowiązku używania znaku towarowego i jego wygaszenia wskutek nieużywania. 

Z wstępu:

Rejestrując znak towarowy, zwykle myślimy o jednym tylko aspekcie tej sprawy. Kładziemy więc nacisk na zgłoszenie i uzyskanie ochrony na oznaczenie. Pozytywne zakończenie procedury rejestracyjnej i uzyskanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego nie oznacza jednak jeszcze definitywnego zakończenia potencjalnych problemów ze znakiem. Pomimo uzyskania prawa ochronnego, znak towarowy może zostać podważony także w czasie późniejszym, służą temu celowi różne instrumenty prawne, w tym sprzeciw, możliwość jego unieważnienia, a także stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego.