30 września 2008

Internet a prawo - zagadnienia podstawowe

Tytułem wstępu do problematyki poruszanej w niniejszym serwisie zapraszam do zapoznania się z moim artykułem Internet a prawo - zagadnienia podstawowe opublikowanym w czterech częściach w Edukacji Prawnicznej 3-6 2005. Artykuł jest od jakiegoś czasu dostępny bezpłatnie, więc linkuję.

Tytułem wstępu:
Autor w niniejszym opracowaniu w sposób wyczerpujący przedstawia relację Internet a prawo. Ze względu na rozległość tematyki opracowania zostało ono podzielone na cztery części. W numerze bieżącym (cz. I) przedstawiono zagadnienia ogólne dotyczące Internetu. W następnych numerach „EP” opublikujemy: w cz. II - uwagi na temat specyfiki Internetu, w cz. III - prawne aspekty prawnej regulacji Internetu, cz. IV - zagadnienia dotyczące usług i aplikacji Internetowych oraz podsumowanie rozważań dotyczących stosunku prawa do Internetu.

Internet a prawo - zagadnienia podstawowe - cz. I
Internet a prawo - zagadnienia podstawowe - cz. II
Internet a prawo - zagadnienia podstawowe - cz. III
Internet a prawo. Podsumowanie - cz. IV

17:42