Z przyjemnością informuję, że w ostatnim numerze Edukacji Prawniczej opublikowany został mój artykuł zatytułowany Domena internetowa jako wkład do spółki kapitałowej – zdolność aportowa.

Z wstępu:

W dobie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i technologii istotne znaczenie rynkowe odgrywają specyficzne, „internetowe” dobra niematerialne. Wśród nich na plan pierwszy wysuwają się oznaczenia stosowane w sieci – domeny internetowe. Z rynkowego punktu widzenia pełnią one rolę identyfikacyjną i odróżniającą, zapewniają dostęp do informacji o przedsiębiorcach i oferowanych przez nich usługach lub produktach. Rola ta ulega dodatkowo znaczącemu wzmocnieniu w przypadku przedsięwzięć, których koncepcja biznesowa opiera się na wykorzystaniu Internetu jako podstawowego lub jedynego kanału dystrybucji i kontaktu z klientem.

Dla rynku, w tym dla powstawania i rozwoju nowych, innowacyjnych firm, istotna jest kwestia możliwości komercjalizowania tego potencjału domen internetowych. Jedną z form, ważną dla procesów inwestycyjnych, może być próba ich wykorzystania jako wkładu niepieniężnego do spółek kapitałowych.

Niestety, obecnie artykuł w pełnej wersji dostępny jest jedynie odpłatnie…

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *