Jak uniknąć odmowy rejestracji znaku towarowego – bezwzględne przeszkody rejestracji. Znaki towarowe niedystynktywne i opisowe

Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji Temat konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego z punktu widzenia własności intelektualnej i wynikającą stąd potrzebę zaplanowania sposobu podejścia do jej ochrony wraz (a nawet przed) rozpoczęciem działalności zasygnalizowałem w poście Opatentujmy to…! Czyli po co nam własność intelektualna). Nie powtarzając przedstawionego tam wprowadzenia, przechodzimy od razu do etapu „wymyślania” i opracowania naszego […]

Read more
Umowa licencyjna. Zagrożenia gdy licencja jest nie (precyzyjnie) uregulowana [cz. 1]

Licencje w Prawie Autorskim Licencja to uprawnienie do korzystania z określonych dóbr niematerialnych. Pisałem już kiedyś o licencjach w kontekście sprzedaży lub zamówienia fotografii (Sprzedaż zdjęcia albo ‘Kup Pan cegłę’ , Zdjęcie na zamówienie). W praktyce najczęściej spotykamy się właśnie z licencjami do utworów w rozumieniu Prawa Autorskiego (ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. […]

Read more
Opatentujmy to…! Czyli po co nam własność intelektualna

W tytule artykułu umyślnie zawarłem potoczne słowo-klucz – “patent”. Z punktu widzenia prawnika, patent ma konkretne znaczenie i odnosi się do pewnego szczególnego dobra niematerialnego, wynalazku. W obiegowym jednak rozumieniu i praktyce myślenia pod to określenie wpycha się ogólnie oczekiwania, mające za cel ochronę… no właśnie. Generalnie rozumianej „własności intelektualnej”, do którego to worka domyślnie […]

Read more
Netflix – czy Black Mirror: Bandersnatch narusza prawa na znak towarowy Choose Your Own Adventure?

Netflix przyciąga nie tylko widzów, ale i… pozwy. Kolejna bowiem sprawa w duchu zarzutów o naruszenie praw własności intelektualnej to zarzucane Netflix przez firmę Chooseco LLC naruszenie praw do przysługującego jej znaku towarowego Choose Your Own Adventure. Naruszenie takie miałoby dotyczyć nowej produkcji Netflix z serii Czarne Lustro – Black Mirror: Bandersnatch. Jest to nietypowy […]

Read more
Tesla, tequila i Jamajka. Kilka słów o znaku towarowym Teslaquila

Niedawno (e)świat obiegła informacja, że Elon Musk / Tesla wchodzi na rynek alkoholu z nową marką „Teslaquila”. Sprawa ta pojawiła się w kontekście słynnego prima aprilisowowego „żartu” CEO Tesla – twiterowego ogłoszenia „bankructwa”… Tesla Goes Bankrupt Palo Alto, California, April 1, 2018 — Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of […]

Read more
Zgłoszenie znaku towarowego. Procedura i opłaty

Procedura zgłoszenia znaku towarowego Procedura uzyskania rejestracji znaku towarowego przed Urzędem Patentowym RP (UPRP) oraz przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), ma charakter procedury sprzeciwowej. Rejestracja krajowego znaku towarowego w UPRP daje ochronę znaku towarowego na terytorium Polski. Rejestracja znaku towarowego UE przez EUIPO wiąże się z ochroną obejmującą terytorium wszystkich Państw UE. Mechanizm […]

Read more
Wcześniejsze znaki towarowe i inne prawa. Sprzeciw wobec znaku towarowego i jego unieważnienie

Uzyskanie ochrony znaku towarowego, który jest wykorzystywany w działalności biznesowej jest niezmiernie istotną kwestią. Zdarzyć się jednak może, że określone oznaczenie, którym się już posługujemy, zostanie zgłoszone, a nawet zarejestrowane przez inny podmiot. W takim przypadku nie jesteśmy “bezbronni”, przysługuje nam sprzeciw wobec znaku towarowego, a później także możliwość jego unieważnienia. W tym artykule spojrzymy […]

Read more
Czy z dokonania wynalazku wypływają prawa? Prawo do uzyskania patentu

W serwisie lookreatywni.pl ukazał się właśnie mój nowy artykuł, dotyczący prawa do uzyskania patentu, zatytułowany: Czy z dokonania wynalazku wypływają prawa? Prawo do uzyskania patentu. Z podsumowania: Prawo do uzyskania patentu (prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego) powstaje na rzecz twórcy określonego rozwiązania (wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru […]

Read more
Kto pierwszy ten lepszy…? Nowość projektu wynalazczego

KIEDY WYNALAZEK UWAŻA SIĘ ZA NOWY? Artykuł dotyczący zagadnień pierwszeństwa i nowości w prawie własności przemysłowej. Zapraszam do lektury w serwisie lookreatywni.pl. Pierwszeństwo do uzyskania patentu ma istotne znaczenie m.in. z punktu widzenia wymogu nowości jako przesłanki patentowalności rozwiązań przewidzianej ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z treścią art. 24 […]

Read more
List zgody

Kolejna ze zmian Prawa własności przemysłowej w moim wpisie na lookreatywni.pl: List zgody. Sposób na pogodzenie interesów przedsiębiorców LIST ZGODY A ODMOWA REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO Jedną z głównych przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest jego kolizja z wcześniejszym znakiem towarowym lub innym prawem (osobistym lub majątkowym), np. utworem, nazwą przedsiębiorcy (firmą), dobrem osobistym. […]

Read more
Facebook
LinkedIn