Telepraca

Postęp w dziedzinie techniki i upowszechnianie nowych rozwiązań z jednejstrony, a z drugiej – rosnące znaczenie sfery usług, szczególnie związanych zwiedzą oraz informacją, prowadzą do przeobrażeń w organizacji pracy. Jedną ze stosunkowo nowych form tej organizacji jest telepraca, zyskująca coraz większe znaczenie. Brak jest jednolitej definicji tego pojęcia, wskazuje się jednak na dwie podstawowe cechy […]

Read more
Internet a prawo – zagadnienia podstawowe

[wersja PDF] Tytułem wstępu do problematyki poruszanej w niniejszym serwisie zapraszam do zapoznania się z moim artykułem Internet a prawo – zagadnienia podstawowe opublikowanym w czterech częściach w Edukacji Prawniczej 3-6 2005. Artykuł jest od jakiegoś czasu dostępny bezpłatnie, więc linkuję. Tytułem wstępu: Autor w niniejszym opracowaniu w sposób wyczerpujący przedstawia relację Internet a prawo. […]

Read more
Facebook
LinkedIn