Domena internetowa jako wkład do spółki kapitałowej – zdolność aportowa

Z przyjemnością informuję, że w ostatnim numerze Edukacji Prawniczej opublikowany został mój artykuł zatytułowany Domena internetowa jako wkład do spółki kapitałowej – zdolność aportowa. Z wstępu: W dobie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i technologii istotne znaczenie rynkowe odgrywają specyficzne, „internetowe” dobra niematerialne. Wśród nich na plan pierwszy wysuwają się oznaczenia stosowane w sieci – […]

Read more
Emotikon w Intercity

Jadąc niedawno pociągiem Intercity i przeglądając „darmowe” kolejowe pismo W podróży (przegryzając także „darmowym” poczęstunkiem) natrafiłem na artykuł dotyczący emotikonów (przyjmuję, że tak się tego słowa używa i odmienia). Chociaż o samych emotikonach nie zamierzam pisać, zwróciło moją uwagę wyeksponowanie przez autora faktu że ich „twórca” nie zarobił na nich ani centa. Pomyślałem sobie w […]

Read more
znaktowarowy.com. Zastrzec domenę?

W obrocie wiele produktów oznaczanych jest nie tylko „zwykła” nazwą, ale oznaczeniem przyjmującym postać NAZWA.DOMENA. Wiele usług świadczonych jest „pod marką” w tej właśnie postać (i tak reklamowanych). Czasem te oznaczenia występują równolegle z tradycyjnymi (szczególnie wtedy, gdy te tradycyjne są już na rynku obecne), czasem jednak w ogóle rozpoznawalność marki budowana jest w oparciu […]

Read more
Telepraca

Postęp w dziedzinie techniki i upowszechnianie nowych rozwiązań z jednejstrony, a z drugiej – rosnące znaczenie sfery usług, szczególnie związanych zwiedzą oraz informacją, prowadzą do przeobrażeń w organizacji pracy. Jedną ze stosunkowo nowych form tej organizacji jest telepraca, zyskująca coraz większe znaczenie. Brak jest jednolitej definicji tego pojęcia, wskazuje się jednak na dwie podstawowe cechy […]

Read more
Internet a prawo – zagadnienia podstawowe

[wersja PDF] Tytułem wstępu do problematyki poruszanej w niniejszym serwisie zapraszam do zapoznania się z moim artykułem Internet a prawo – zagadnienia podstawowe opublikowanym w czterech częściach w Edukacji Prawniczej 3-6 2005. Artykuł jest od jakiegoś czasu dostępny bezpłatnie, więc linkuję. Tytułem wstępu: Autor w niniejszym opracowaniu w sposób wyczerpujący przedstawia relację Internet a prawo. […]

Read more
Facebook
LinkedIn