Umowy licencyjne w prawie autorskim [cz.2]. Istotne postanowienia w umowie licencyjnej

Kontynuując temat dotyczący umowy licencyjnej w prawie autorskim (Umowa licencyjna. Zagrożenia gdy licencja jest nie (precyzyjnie) uregulowana [cz. 1]), w tym wpisie chciałbym omówić najistotniejsze postanowienia dotyczące licencji oraz wskazać na co należy zwracać uwagę i o czym pamiętać przy czytaniu lub redagowaniu umowy licencyjnej. Co to jest licencja? Licencja to uprawnienie do korzystania z […]

Read more
Jak uniknąć odmowy rejestracji znaku towarowego – bezwzględne przeszkody rejestracji. Znaki towarowe niedystynktywne i opisowe

Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji Temat konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego z punktu widzenia własności intelektualnej i wynikającą stąd potrzebę zaplanowania sposobu podejścia do jej ochrony wraz (a nawet przed) rozpoczęciem działalności zasygnalizowałem w poście Opatentujmy to…! Czyli po co nam własność intelektualna). Nie powtarzając przedstawionego tam wprowadzenia, przechodzimy od razu do etapu „wymyślania” i opracowania naszego […]

Read more
Umowa licencyjna. Zagrożenia gdy licencja jest nie (precyzyjnie) uregulowana [cz. 1]

Licencje w Prawie Autorskim Licencja to uprawnienie do korzystania z określonych dóbr niematerialnych. Pisałem już kiedyś o licencjach w kontekście sprzedaży lub zamówienia fotografii (Sprzedaż zdjęcia albo ‘Kup Pan cegłę’ , Zdjęcie na zamówienie). W praktyce najczęściej spotykamy się właśnie z licencjami do utworów w rozumieniu Prawa Autorskiego (ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. […]

Read more
Opatentujmy to…! Czyli po co nam własność intelektualna

W tytule artykułu umyślnie zawarłem potoczne słowo-klucz – “patent”. Z punktu widzenia prawnika, patent ma konkretne znaczenie i odnosi się do pewnego szczególnego dobra niematerialnego, wynalazku. W obiegowym jednak rozumieniu i praktyce myślenia pod to określenie wpycha się ogólnie oczekiwania, mające za cel ochronę… no właśnie. Generalnie rozumianej „własności intelektualnej”, do którego to worka domyślnie […]

Read more
Facebook
LinkedIn