W serwisie lookreatywni.pl ukazał się właśnie mój nowy artykuł, dotyczący prawa do uzyskania patentu, zatytułowany: Czy z dokonania wynalazku wypływają prawa? Prawo do uzyskania patentu.

Z podsumowania:

Prawo do uzyskania patentu (prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego) powstaje na rzecz twórcy określonego rozwiązania (wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego) z chwilą jego stworzenia, dokonania. W przypadku kilku twórców, prawo to przysługuje im wspólnie.

W przypadku zatrudnienia twórcy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, rozwiązania zrealizowane przez niego w ramach obowiązków z takiej umowy (np. obowiązków pracowniczych), przysługują pracodawcy lub zamawiającemu.

Dysponowanie prawem do uzyskania patentu jest niezbędne do tego, aby zgłosić rozwiązanie do Urzędu Patentowego w celu uzyskania jego ochrony.

Zapraszam do zapoznania się z całością!

Czy z dokonania wynalazku wypływają prawa? Prawo do uzyskania patentu

Facebook
LinkedIn