Z wstępu do kolejnego artykułu w serwisie Lookreatywni.pl:

Zgłaszając i rejestrując znak towarowy, często jednak nie zastanawiamy się nad tym, że uzyskanie ochrony jest ograniczone terytorialnie. W istocie zgłaszając znak towarowy w polskim Urzędzie Patentowym, uzyskujemy ochronę jedynie w Polsce. Z tytułu udzielenia prawa ochronnego przez polski Urząd Patentowy, nie przysługują nam żadne prawa z tego tytułu do korzystania z oznaczeń za granicą.

Terytorialna ochrona marki za granicą

W wielu przypadkach krajowe zastrzeżenie znaku towarowego jest oczywiście wystarczające, nie każdy przecież sprzedaje swoje produkty na cały świat. Pojawiają się jednak sytuacje, w których ustalenie statusu prawnego marki i jej ochrona za granicą są wskazane, a nawet niezbędne. Poprzedzające zgłoszenie ustalenie ewentualnych znaków kolizyjnych pozwala na bezpieczne wprowadzenie i używania znaku na zagranicznych rynkach. Uprzednia „rezerwacja” znaków, przed rozpoczęciem rzeczywistego wprowadzenia produktów na rynek, poprzez ich zgłoszenie i rejestrację, pozwala na zagwarantowanie rzeczywistej wyłączności na dane oznaczenie.

Ochrona znaków towarowych za granicą dotyczy nie tylko „tradycyjnych” sposobów handlu (np. eksport i sprzedaż towarów za granicą), ale w dużej mierze gospodarki elektronicznej, która ze swojej (internetowej) natury może łatwo być prowadzona w skali międzynarodowej. Szczególnie dotyczy to możliwości operowania za granicą poprzez e-usługi. Wrażliwość takiej działalności ujawnia się choćby poprzez wpadki w tym zakresie, które zdarzają się nawet „gigantom”. Google, ze względu na kolizje z krajowymi znakami towarowymi, zmuszone było m.in. na rynku niemieckim (przynajmniej początkowo) do zmiany nazwy swojej sztandarowej usługi pocztowej GMail, na Google Mail. Spowodowane to było wcześniejszym zarejestrowaniem znaku towarowego G-Mail przez Daniela Giersch. (Zob. Google bez praw do nazwy Gmail w Niemczech, Wikipedia).

Ochrona marki za granicą. Co wybrać?

Biorąc powyższe pod uwagę, trzeba się zastanowić jakie są sposoby uzyskiwania ochrony znaków towarowych za granicą. Jak się okaże, kwestie te zostały zauważone już u zarania regulacji prawnej ochrony znaków towarowych, jeszcze w XIX w. (na marginesie trzeba podkreślić, że regulacje te, choć nowelizowane, wciąż obowiązują).

[…]


Zapraszam do zapoznania się z całością: Ochrona znaku towarowego za granicą. Jak chronić swój brand poza Polską?

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook
LinkedIn