Zapraszam do zapoznania się z moim artykułem w serwisie lookreatywni.pl. Dotyczy on kwestii tzw. obowiązku używania znaku towarowego i jego wygaszenia wskutek nieużywania. 
Z wstępu:
Rejestrując znak towarowy, zwykle myślimy o jednym tylko aspekcie tej sprawy. Kładziemy więc nacisk na zgłoszenie i uzyskanie ochrony na oznaczenie. Pozytywne zakończenie procedury rejestracyjnej i uzyskanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego nie oznacza jednak jeszcze definitywnego zakończenia potencjalnych problemów ze znakiem. Pomimo uzyskania prawa ochronnego, znak towarowy może zostać podważony także w czasie późniejszym, służą temu celowi różne instrumenty prawne, w tym sprzeciw, możliwość jego unieważnienia, a także stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego.
Facebook
LinkedIn